In onderstaande folder vindt u de laatste informatie over het huidige bekostigingssysteem.

folder lvvp

Algemeen

De basiszorgverzekering vergoedt de kosten van psychotherapie (behalve het eigen risico), mits je over een verwijzing van een huisarts of medisch specialist beschikt. In uitzonderlijke spoedgevallen heb je geen verwijzing nodig. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering vind je in welke situatie een verwijzing niet noodzakelijk is.

De basiszorgverzekering vergoedt de kosten van psychotherapie volledig, tenzij het gaat om de behandeling van aanpassingsstoornissen, identiteits-, werk- en/of relatieproblemen.

Bij een zorgverzekering met gecontracteerde zorg (ook wel een naturapolis genoemd) heeft de zorgverzekeraar contracten gesloten met zorgverleners en instellingen. Als je voor gecontracteerde zorg kiest, moet je dus naar deze zorgverleners en instellingen toe als je zorg nodig hebt.

Wil je naar een zorgverlener met wie geen contract is afgesloten? Dan brengt de zorgverzekeraar een deel van de kosten bij jou in rekening. De hoogte hiervan mag door de zorgverzekeraar zelf worden vastgesteld. Meestal is dit gebaseerd op de kosten van de gecontracteerde zorgverlener. De zorgverzekeraar hoeft dus niet een 100 procent vergoeding te geven. De hoogte van de vergoeding is opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden en kan per verzekeraar en categorie zorgverleners verschillen. De vergoeding mag de vrije artsenkeuze niet in de weg staan en moet redelijk zijn.

Als je kiest voor een zorgverzekering met niet-gecontracteerde zorg (ook wel een restitutiepolis genoemd) kun je de zorgverlener en instelling zelf kiezen. De kosten worden vervolgens door de zorgverzekeraar vergoed.

Bij mij

In 2023 heb ik geen contract meer gesloten met CZ en de daarbij behorende labels en ook niet met VGZ en de daarbij behorende labels. Dit geldt voor zowel de basis-ggz als voor de gespecialiseerde ggz. Met de overige verzekeraars heb ik wel contracten. Zie de link hieronder voor een overzicht.
https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ggz-instelling/md-praktijk

Geen DSM-V classificatie

Soms kan er geen classificatie gesteld worden volgens de DSM-V classificaties en bepaalde classificaties vallen buiten het basispakket van de zorgverzekeraars.

No show

Bij verhindering dienen afspraken minstens 24 uur van tevoren worden afgezegd, wanneer dit niet gebeurt breng ik een bedrag van € 50 euro in rekening.

‘Er is slechts één weg naar geluk en dat is op te houden met je zorgen maken over dingen waar je geen invloed op hebt’

- Epictetus

‘Wie smaak vindt in het lezen van goede boeken, is bij machte om de eenzaamheid te dragen, waar dan ook en met groot gemak’

- Mahatma Gandhi

‘De moed om zekerheden los te laten is een vereiste voor creativiteit’

- Erich Fromm

‘Loslaten betekent tijdelijk het houvast verliezen. Niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen’

- Soren Kierkegaard

‘De meeste mensen jagen zo bezeten het geluk na, dat ze eraan voorbijlopen’

- Soren Kierkegaard