Kwaliteit

Ik ben geregistreerd als Psychotherapeut in het BIG-register. Ik ben aangesloten bij de vakverenigingen voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten en EMDR-therapeuten. Ik werk volgens de GGZ-richtlijnen, de beroepscode voor psychologen en de beroepscode voor psychotherapeuten en ik beschik over een kwaliteitsstatuut, deze is beschikbaar voor cliënten in mijn praktijk.

In 2018 heb ik de visitatie van de LVVP, een kwaliteitscontrole van de beroepsvereniging, succesvol doorlopen.

Om in overleg te blijven en te laten meekijken of adviseren door collega’s neem ik deel aan maandelijkse intervisiebijeenkomsten met collega psychotherapeuten en Gz-psychologen.

‘Er is slechts één weg naar geluk en dat is op te houden met je zorgen maken over dingen waar je geen invloed op hebt’

- Epictetus

‘Wie smaak vindt in het lezen van goede boeken, is bij machte om de eenzaamheid te dragen, waar dan ook en met groot gemak’

- Mahatma Gandhi

‘De moed om zekerheden los te laten is een vereiste voor creativiteit’

- Erich Fromm

‘Loslaten betekent tijdelijk het houvast verliezen. Niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen’

- Soren Kierkegaard

‘De meeste mensen jagen zo bezeten het geluk na, dat ze eraan voorbijlopen’

- Soren Kierkegaard