Contact

*Op dit moment heb ik een aanmeldstop. *

MD praktijk
Email: m.dragt@mdpraktijk.nl
Tel: 06-41365851
Locatie en correspondentieadres: Turfmarkt 12R, 2011 CA, Haarlem
BIG 79918073716

Aanmelden, intake en wachttijden

Na aanmelding via voicemail of mail zal ik je (terug)bellen om kort af te stemmen of het zin heeft om een intakegesprek bij mij te plannen of dat ik je beter kan verwijzen naar iemand anders. Vermeld bij voorkeur geen privacygevoelige informatie in de mail (zie kopje privacy onder aan deze pagina).

Als we een eerste intakegesprek hebben en je de kosten door je verzekering vergoed wilt hebben, dien je je poliskaart, een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs), en een verwijsbrief voor psychotherapie van je huisarts te overleggen. Let goed op dat de datum van de verwijsbrief voor de datum van de eerste afspraak is, dat is weergegeven dat het om gespecialiseerde GGZ of om generalistische basis-GGZ gaat en dat de AGB-code van de huisarts vermeld staat.

Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling. Dit geldt voor behandeling in het kader van de generalistische basis ggz en in het kader van de gespecialiseerde ggz. Er is geen onderscheid in wachttijd per diagnose of zorgverzekering.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen). Voor meer informatie kijk je op de factsheet van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Verwijzers

Verwijzers kunnen me via bovenstaande contactgegevens benaderen indien nodig. Ook heb ik een account bij Zorgdomein en bij Siilo voor beveiligde communicatie.

Bij crisis

In een noodsituatie, bijvoorbeeld bij suïcidaliteit, is het van belang dat je altijd contact opneemt met je (waarnemend) huisarts of de crisisdienst (voor Kennemerland 088 – 788 50 77).

Privacy

Mijn webmail is niet beveiligd, wees je hiervan bewust bij het sturen van een mail.
Ben je eenmaal cliënt dan kan ik je uitnodigen voor Karify, een e-health portal waar binnen we beveiligd berichten kunnen sturen, mocht dit nodig of wenselijk zijn.
Bekijk privacy statement

‘Er is slechts één weg naar geluk en dat is op te houden met je zorgen maken over dingen waar je geen invloed op hebt’

- Epictetus

‘Wie smaak vindt in het lezen van goede boeken, is bij machte om de eenzaamheid te dragen, waar dan ook en met groot gemak’

- Mahatma Gandhi

‘De moed om zekerheden los te laten is een vereiste voor creativiteit’

- Erich Fromm

‘Loslaten betekent tijdelijk het houvast verliezen. Niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen’

- Soren Kierkegaard

‘De meeste mensen jagen zo bezeten het geluk na, dat ze eraan voorbijlopen’

- Soren Kierkegaard