Over mij


Mijn naam is Marlies Dragt (1978). In mijn werk vind ik goed luisteren, oprechte interesse, meevoelen en onbevooroordeeld zijn belangrijke waarden.

Mijn werkende leven ben ik begonnen in het bedrijfsleven na mijn eerste studie organisatiepsychologie (Universiteit Utrecht). Al gauw merkte ik dat dit mij niet voldoende motiveerde, ik miste betekenis in mijn werk. Ik besloot alsnog de afstudeerrichting klinische psychologie te doen aan de VU in Amsterdam. Daarna heb ik 11 jaar in de forensische sector gewerkt waar ik ook mijn opleiding tot psychotherapeut heb gedaan (Rino Utrecht). Eind 2014 ben ik parttime mijn eigen praktijk begonnen. In 2017 heb ik mijn dienstverband opgezegd en heb ik de overstap gemaakt naar volledig zelfstandig werken. In 2012/2013 heb ik ook een opleiding tot yogadocent gedaan. Dit heb ik als een persoonlijke verrijking ervaren en ik gebruik verschillende elementen uit de yoga filosofie ook in mijn werk als psychotherapeut.

Psychotherapie

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. Het doel van de gesprekken is dat psychische klachten minder of beter hanteerbaar worden.

Belangrijk is dat een psychotherapeutische behandeling niet iets is dat je op een passieve wijze ondergaat. Je zult je zelf moeten inzetten om verbeteringen of veranderingen te bewerkstelligen. Je hoeft het echter niet alleen te doen: de psychotherapeut steunt, benoemt dingen die opvallen, legt verbanden en stelt vragen om je proces van zelfonderzoek op gang te brengen en/of te bevorderen.

Mijn werkwijze

Tijdens de eerste bijeenkomsten bespreken we wat je huidige problemen zijn, wat je leefsituatie is en wat je achtergrond is. Daarna maken we een behandelplan, waarin we afspreken wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen. Het behandelplan geeft richting maar het is niet beperkend bedoeld: Ik geloof niet dat één benadering geschikt is voor alle soorten mensen en problemen. Vaak komt het er op neer dat ik tijdens een behandeling afwisselend gebruik maak van verschillende invalshoeken. Van de therapievormen die ik gebruik zijn cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte therapie, schematherapie, EMDR en op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie de belangrijkste.

‘Er is slechts één weg naar geluk en dat is op te houden met je zorgen maken over dingen waar je geen invloed op hebt’

- Epictetus

‘Wie smaak vindt in het lezen van goede boeken, is bij machte om de eenzaamheid te dragen, waar dan ook en met groot gemak’

- Mahatma Gandhi

‘De moed om zekerheden los te laten is een vereiste voor creativiteit’

- Erich Fromm

‘Loslaten betekent tijdelijk het houvast verliezen. Niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen’

- Soren Kierkegaard

‘De meeste mensen jagen zo bezeten het geluk na, dat ze eraan voorbijlopen’

- Soren Kierkegaard